Teamassessment / Groepsanalyse

Teamassessment of groepsanalyse is effectief

Een teamassessment is een analyse van een afdeling of (management)team waarbij bij de leden zowel in groepsverband als individueel tests worden afgenomen, geïnterviewd worden en opdrachten uitvoeren. Een groepsassessment geeft u inzicht in onder andere:

 • Specifieke talenten en capaciteiten (of het gebrek daaraan)
 • Complementaire en contra-productieve competenties
 • De teamkwaliteiten en aandachtspunten
 • De verschillende teamrollen en managementstijlen
 • Manier van samenwerken
 • Opleidings- en trainingsadviezen

Een teamassessment is dan ook een uitstekende methode om te komen tot het verbeteren of oplossen van knelpunten op het gebied van:

 • Effectiviteit: in uw team heerst een goede sfeer maar de samenwerking levert onvoldoende op
 • Efficiency: bij tegenvallende teamprestaties
 • Conflicten: botsende persoonlijkheden – werken in de regel niet goed samen
 • Recruitment: bij een vacature wilt u weten welke competenties uw team mist
 • Reorganisatie: herinrichting van een afdeling

Zo werken wij

Voorbereiding – het vraagstuk
Voorafgaand aan een teamassessment vindt een oriëntatie plaats tussen de organisatie c.q. werkgever en PAS-Assessment. Het vraagstuk wordt besproken en omgevingsfactoren als de cultuur van de organisatie en het team worden in kaart gebracht.

Stappen / fases
De invulling van het traject is afhankelijk van het vraagstuk; PAS-Assessment levert maatwerk. Standaard onderdelen zijn individuele- en groepsinterviews, een waardenonderzoek en individuele vragenlijsten. Daarnaast is het mogelijk diverse groepsopdrachten in te zetten en gebruik te maken van rollenspellen op gebied van leidinggeven, samenwerken en/of communicatie.

Vanzelfsprekend worden de teamleden begeleid door (minimaal twee) arbeids- en organisatiepsychologen, waarbij zij zich baseren op verschillende psychologische modellen.

Online

Verder ondersteunen wij met onze online instrumenten teamassessments door eigenschappen, competenties en motivatie in kaart te brengen.
Zie ook PAS-Online

Return on uw teamassessment

Een teamassessment geeft niet alleen een helder beeld van de talenten en sterke kanten van een (management)team, maar brengt ook de ontwikkelpunten en valkuilen in kaart. Daarnaast wordt duidelijk wat het team nodig heeft aan extra competenties of kwaliteiten. Op interpersoonlijk vlak wordt duidelijk welke persoonlijkheden juist goed samengaan, welke botsen en waarom, maar ook hoe dit kan worden opgevangen. Bovendien geeft het handvatten om de manier van leidinggeven te richten op de samenstelling van de groep. De resultaten worden besproken met het team, zowel op individuele- als op groepsbasis, waarbij de teamleden door middel van zelfreflectie zich bewust worden van de sterktes, behoeftes en tekortkomingen van zichzelf en van hun team. Het groepsassessment geeft dan ook een impuls aan de samenwerking. U krijgt uiteraard van ons een deskundig en pragmatisch rapport.

Tijdens het traject heeft u bij PAS-Assessment één aanspreekpunt dat tevens fungeert als (bege)leider, sparringpartner en meer.

Kortom, bent u op zoek naar een bureau dat maatwerk levert op gebied van groepsassessments? Geen vraag is raar bij PAS-Assessment.