Individueel assessment

Selectie assessment

Past uw kandidaat past bij de functie, het team en uw organisatie? Een selectie assessment of geschiktheidsonderzoek minimaliseert uw risico én dat van uw kandidaat op een financieel en emotioneel kostbare teleurstelling. De kleine investering in een assessment brengt een schat aan informatie boven waarop u echt kunt beslissen. U kijkt of het klikt, wij meten of het echt past.

Zo werken wij

Er is intensief contact met u over de strategische koers van uw organisatie en de gewenste rol van de (toekomstige) medewerker daarin. Tijdens het selectie assessment gaan wij op zoek naar zowel parallellen als discrepanties tussen de persoon en de functie/organisatie. Wij kijken naar competenties, motivatie, werk- en denkniveau. Dat doen wij met behulp van vragenlijsten, interviews en praktijksimulaties. Zo ontdekken we of woord en daad van de kandidaat overeenkomen.

Online

Verder ondersteunen wij met onze online instrumenten uw selectieprocedures door eigenschappen, competenties en motivatie in kaart te brengen.
Zie ook PAS-Online

Return on uw assessment

Als resultante van onze inzet krijgt u een nauwkeurig en betrouwbaar inzicht in de kwaliteiten, competenties, ontwikkelpunten en motivatie van uw potentiele medewerker. Zo neemt u niet alleen de juiste beslissing in de aanname maar wordt het inwerktraject specifieker en efficiënter. Alle aandachtspunten en kansen zijn direct toepasbaar in een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP).

Heeft u een vraagstuk dat vraagt om een selectie assessment? Neem dan snel contact met ons op.

De vinger aan de pols voor uw nieuw aangenomen personeel

Ga naar PAS-Talent.

Ontwikkel assessment / Potentieelbeoordeling

Door de talenten van medewerkers optimaal te benutten krijgt u waar u als werkgever recht op hebt: gemotiveerde en effectieve medewerkers.

Uw medewerkers inzetten op die plaats in uw organisatie waar zij het beste tot hun recht komen, nu en in de toekomst. Via ontwikkelassessments brengen wij de competenties, kwaliteiten en drijfveren scan uw mensen in kaart en leveren u zo de perfecte input voor uw strategische personeelsplanning. Door verdere optimalisering werk u aan verbeterde effectiviteit en efficiency van uw organisatie.

Zo werken wij

Bij potentieel beoordelingen of ontwikkelassessments wordt het potentieel van de medewerker getoetst aan een in de toekomst te behalen niveau en richting. Wij gebruiken diverse psychologische tests, bijvoorbeeld tests die de ontwikkelruimte, het leervermogen en de leerstijl van medewerker meten. Ook nemen we de persoonlijke drijfveren van de betreffende medewerker onder de loep en analyseren zijn of haar performance in praktijksimulaties. Het gaat hier doorgaans om een vraag op lange termijn, dus onze rapportage zijn gedurende meerdere jaren relevant voor u en uw medewerker.

Online

Verder ondersteunen wij met onze online instrumenten uw ontwikkelassessment door eigenschappen, competenties en motivatie in kaart te brengen.
Zie ook PAS-Online

Return on uw ontwikkelassessment

Als resultaat van een ontwikkelassessment kunt u van ons verwachten:

  • Concrete, realistische uitspraken over groeipotentieel op gebied van denkkracht, werkstijl, communicatie en eventueel leidinggeven
  • Direct verzilverbare rapportage
  • Uitkomsten zijn tenminste drie jaar houdbaar
  • Professionele begeleiding door Psychologen

Wilt u zelf onze werkwijze ervaren? Neem dan contact met ons op.

[/section]

Loopbaan assessment

De vraag of een functie past en of een loopbaan een carrière ladder kan worden brengen we met een loopbaanassessment of loopbaanonderzoek snel, betrouwbaar en betaalbaar in beeld. PAS-assessment geeft u inzicht in het werk- en denkniveau, de talenten en aandachtspunten van uw medewerker. Ook drijfveren, interesses en kenmerkende persoonlijke eigenschappen brengen wij in beeld.

Online

Verder ondersteunen wij met onze online instrumenten loopbaanassessments door eigenschappen, competenties en motivatie in kaart te brengen.
Zie ook PAS-Online

Zo werken wij

Tijdens een loopbaanonderzoek gaan we op zoek naar de motivatoren, de-motivatoren, ambities en kenmerkende persoonlijke eigenschappen die samen met het werk- en denkniveau en competenties van een medewerker bepalen in welke functie, omgeving en organisatie hij of zij het beste floreert. We maken daarbij gebruik van diverse soorten tests en interviews. De medewerker wordt in 2 bijeenkomsten in kaart gebracht. De resultaten worden overzichtelijk en helder in een schriftelijke rapportage weergegeven.

Return on uw loopbaanassessment

Van een loopbaanassessment bij PAS-Assessment kunt u verwachten:

  • Duidelijkheid over de verder te nemen stappen in de loopbaan van de betreffende medewerker.
  • Een nauwkeurig en betrouwbaar inzicht in de kwaliteiten, ontwikkelpunten, motivaties en ambities van de betreffende medewerker.
  • De uitkomsten kunnen tevens als basis dienen voor een loopbaanbegeleidingstraject.

Heeft u een vraagstuk dat roept om een loopbaanassessment? Neem dan snel contact met ons op.

Coach assessment

Fijn in je vel zitten. Dat is een essentiële voorwaarde voor optimale prestaties. Een off-day heeft iedereen wel eens. Zodra een medewerker (of u zelf natuurlijk) structureel zich niet prettig voelt is het tijd voor coach assessment. De combinatie van observatie, assessments en coaching biedt de beste kans op verbetering.

Zo werken wij

De symptomen geven ons de richting waarin wij moeten zoeken. Is het een probleem dat ligt in de historie van de medewerker, in kennis en kunde of zijn het de omgevingsfactoren op de werkplek. Wij gaan de diepte in middels diepte interviews, gestructureerde vragenlijsten en gedragsobservaties. Hoe zijn de problemen ontstaan en vooral hoe kunnen we ze wegenemen of verminderen.

Online

Verder ondersteunen wij met onze online instrumenten coachassessments door eigenschappen, competenties en motivatie in kaart te brengen.
Zie ook PAS-Online

Return on uw coachassessment

Inzicht in de problematiek levert de beste kans op verbetering op. Door de medewerker inzicht te geven kunnen we hem of haar makkelijker meenemen in een coaching traject dat leidt tot hernieuwde en optimale inzetbaarheid.